Tijdelijke BTW teruggave

Zondag Solar helpt met uw BTW teruggave op zonnepanelen

In de afgelopen periode zijn er in de media verschillende berichten verschenen over de BTW op zonnepanelen. Zondag wil haar klanten volledig informeren over de stand van zaken.

Achtergrond

Het Europese Hof van Justitie heeft op 20 juni 2013 arrest gewezen over een prejudiciële vraag die gesteld werd door de Oostenrijkse rechter. De vraag die aan de orde was, is of het hebben van een zonnesysteem op het dak van een particulier een economische activiteit vormt in de zin van de Zesde-btw-richtlijn. Zo ja, dan kwalificeert de particulier als ondernemer voor de btw en kan hij mogelijk de btw die op de kosten en de aanschaf van de installatie drukken in zijn geheel terugvorderen van de fiscus. In het arrest heeft het Europese Hof inderdaad beslist dat er sprake is van een economische activiteit en dat heeft tot gevolg dat de particulier nu ondernemer is voor de btw met alle bijbehorende rechten en plichten.

Wat te doen?

Om de rechten zeker te stellen dient u binnen een maand na afloop van een kwartaal dat u de aanschaf heeft gedaan actie te ondernemen. Er gelden formele termijnen voor het terugvragen van btw en het aanmelden als ondernemer. Vraagt u de btw te laat terug, dan kan de belastinginspecteur zogezegd nog ambtshalve teruggaaf verlenen. Dat betekent dat er geen formeel recht meer bestaat op teruggaaf, maar dat de inspecteur uit goedwillendheid kan meewerken. Voor de hier bedoelde situatie is de kans aanwezig dat de inspecteur het er niet mee eens zal zijn, alleen al vanwege het budgettaire aspect voor de overheid, dus kan hij weigeren om teruggaaf te verlenen.

Het is uitdrukkelijk aan te raden dat er tijdig actie wordt ondernomen. In de eerste helft van de maand na het kwartaal, waarin de aanschaf van de zonnepanelen heeft plaats gevonden, dient alles dient te zijn teruggevraagd bij de belastingdienst. Sterker nog, na het arrest van het Europese Hof is het een wettelijke plicht geworden en loopt u het risico op boetes als u niets doet.

Als tijdig een verzoek wordt gedaan is alsnog de kans aanwezig dat de inspecteur zal weigeren. Maar een weigering levert een formeel verzuim van de inspecteur op en daar kan binnen een bepaalde termijn bezwaar tegen gemaakt worden. Daardoor zijn de rechten veiliggesteld. Om bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen kan het via een partnerfiscalist van Zondag worden geregeld, deze fiscalist zal in alle openheid vooraf met de desbetreffende inspecteur afstemmen.

Hoe kan Zondag Solar u helpen?

Zondag heeft deze zaak al maanden gevolgd en heeft op basis van de voorlopige indiening bij de Advocaat Generaal (rondom maart 2013) de mogelijke scenario’s uitgewerkt in een stappenplan met onze partnerfiscalist. Wij willen onze klanten ontzorgen en alles zo makkelijk mogelijk maken. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om onze fiscalist te machtigen om de gehele aanvraag, uitvoerende werkzaamheden en communicatie voor u te verzorgen. U meldt zich aan via een machtigingsformulier en dan volgen vanzelf de volgende stappen:

 1. U krijgt toegang tot uw persoonlijke omgeving in “the cloud”
 2. Onze partner fiscalist meldt u aan bij belastingdienst als startende ondernemer voor de btw
 3. Openen internetportaal voor elektronische btw-aangifte(n)
 4. De fiscalist doet een verzoek om vrijstelling voor volgende jaren op grond van de specifieke kleine ondernemersregeling
 5. Contact en eventueel overleg met de belastinginspecteur wordt voor u geregeld door onze fiscalist
 6. Overleg met de energiemaatschappij over de facturering (facturering wordt voor u verzorgd indien nodig)
 7. Uw jaaraangifte btw wordt elektronisch samengesteld en ingediend (periode jan / mrt 2014)
 8. De fiscalist bewaakt de termijnen van de processen en doet tijdig aangifte ter voorkoming van boetes

Neem direct contact met ons op

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die Zondag Solar u te bieden heeft? U kunt direct een catalogus en vrijblijvende offerte opvragen. Vul dan het formulier hiernaast in. Ook kunt u ons bellen via 085 - 77 33 160. Wij helpen u graag verder!

Overige links http://www.abab.nl/zonnepanelen-geplaatst-mogelijk-heeft-u-recht-op-btw-teruggaaf http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/btw-op-zonnestroom-panelen-eerder-terugverdiend

Samenvattend nog even de situatie stap voor stap:

 • Het Europese Hof van Justitie heeft op 20 juni 2013 geconcludeerd dat een PV-installatie op het dak van een particulier een economische activiteit vormt in de zin van de Zesde-btw-richtlijn. (Bekijk hier het document
 • Hierdoor kwalificeert de particulier als ondernemer voor de btw en kan hij mogelijk de btw die op de kosten en de aanschaf van de installatie drukken in zijn geheel terugvorderen van de fiscus.
 • Europese lidstaten dienen het Europese Hof te volgen in deze uitspraak. Het Ministerie van Economische zaken en Financiën bekijken het arrest van het Europese Hof op de wijze waarop het in Nederland invulling te geven.
 • Momenteel zijn er invalshoeken vanuit diverse partijen in Nederland. In ons land geldt de zogenaamde “salderingswet” bij het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet. Energiemaatschappijen zijn verplicht om de levering van energie te salderen met het gebruik van energie op de jaarafrekening. Hierdoor volgt de besparing op de energierekening. De levering zal in de zomermaanden groter zijn dan het gebruik en in de wintermaanden lager zijn dan het verbruik.
 • Initieel is de uitspraak van het Hof gebaseerd op een casus in Oostenrijk waarbij reeds een facturatieproces geïmplementeerd is voor het leveren en gebruiken van stroom en daar niet met het “salderingsconcept” wordt gewerkt.
 • De uitspraak stelt echter dat het leveren van stroom, ongeacht de hoeveelheid, een economische activiteit vormt voor de btw, waardoor een facturatieverplichting ontstaat. Dat in Nederland de facturering nog niet bestaat doet er volgens vooraanstaande fiscalisten niet toe, maar is een gevolg van de levering en de daardoor ontstane economische activiteit.
 • Onze overheid zal het arrest moeten volgen. Dat scheelt nog al wat, want dat levert een besparing op tot wel 20% op de totale investering (hier zit de tijdelijke mix van 21% op materiaal en 6% op montage in wat uiteindelijk circa 15% besparing zal opleveren). Dit geeft echter ook enkele rechten en plichten voor de particulier die ondernemer is voor de btw.
 • Via Zondag-Solar kunt u de optie zekerstellen en uw mogelijk ontstane rechten en plichten door een gerenommeerde fiscalist laten uitvoeren.

Gratis advies over zonnepanelen

Wij helpen u graag met het uitzoeken van een geschikt zonnesysteem.
Ook weten hoeveel u kunt besparen met zonnepanelen?

Gratis vrijblijvende offerte

Ja, ik wil een gratis catalogus en offerte:

*verplichte velden

7 Zekerheden van
Zondag Solar

 • Adviesgarantie
 • Kwaliteitsgarantie
 • Financiering/Huurgarantie*
 • Terugkoopgarantie*
 • Verhuisgarantie
 • 25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen
 • Servicegarantie

 

* Voor voorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden

CONTACT

Zondag Solar BV
Lageweg 51-53
2222 AG Katwijk
Verkoop: +31(0)85 77 33 160
Service: +31(0)85 77 33 162
Email: info@zondag-solar.nl